Flýtileiðir

Leit


Netspjall

Hér er hægt er að fá beint samband við þjónustufulltrúa

Other languages

  • Immigrants
  • Polska
  • English
Styttu þér leið

dzieci

Na Islandii dzieci do 12 lat mogą przebywać na dworze po godz.20:00 jedynie w towarzystwie osoby dorosłej. W okresie od 1 maja do 1września, mogą przebywać poza domem bez opieki do godz. 22:00.

Prawa dzieci /Lög og reglur
• Dziecko ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców.
• Obowiązkiem rodziców jest ochronić dzieci przed psychicznym oraz fizycznym znęcaniem się oraz innymi zagrożeniami.
• Dziecko ma prawo do wykształcenia zgodnie ze swoimi możliwościami i zainteresowaniami.
• Rodzice powinni konsultować się ze swoim dzieckiem przed podjęciem decyzji w sprawach, które są podejmowane w jego imieniu. Dziecko ma prawo do decydowania o swojej przyszłości.
• Często zdażają się wypadki z udziałem dzieci, dlatego obowiązkiem dorosłych jest uświadomienie i edukacja dziecka o zagrożeniach wypływających z otoczenia.

Według prawa islandzkiego każda forma przemocy wobec dziecka jest zakazana, niezależnie od tego czy ma ona miejsce w domu czy poza nim. Na Islandii obowiązuje szczególne prawo względem dzieci. Wszyscy mają obowiązek do informowania pod nr. tel. 112 w przypadku podejrzeń o przemoc fizyczną, psychiczną lub seksualną wobec dzieci.

Dziecko 6 lat
Ma obowiązek zacząć naukę w szkole podstawowej/ grunnskóli

Dziecko 7 lat
Może jeździć na rowerze bez opieki na drodze przeznaczonej dla pojazdów

Dziecko 8 lat
Może samo bez opieki korzystać z pływalni

Dziecko 12 lat
Ma prawo wyrażania swoich opinii w kwestiach:
wiary, adopcji, leczenia, obywatelstwa, zmiany imienia lub nazwiska, wszelkich decyzjach podejmowanych przez urząd reprezentujący sprawy dzieci

Umboðsmaður barna  / Rzecznik praw dziecka  to organizacja rządowa zajmująca się sprawami dzieci i młodzieży oraz ich problemami. Działa ona na rzecz poprawy sytuacji dzieci i dba o to, aby prawo względem dzieci było przestrzegane, jak i potrzeby oraz interesy wszystkich grup społecznych. Biuro czynne jest codziennie od 9:00-15:00, Laugavegi 13, 2 piętro, 101 Reykjavik, tel.552 899, ub@barn.is, nr darmowy tel. 800 5999

Barnavernd Reykjavikur/ Urząd Ochrony Dziecka w mieście Reykjavik, Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, tel: 411 11 11

Poza godzinami pracy (od godz. 16:15 do godz. 08:20 ) i w weekendy można dzwonić na nr. tel. 112 ( tel. alarmowy)

Zadaniem Urzędu Ochrony Dziecka (Barnavernd Reykjavikur) jest nadzorowanie bezpieczeństwa , rozwoju oraz prawidłowego wychowywania dzieci mieszkających na terenie gminy Reykjavik. Urząd nadzoruje również kwestie decyzji dotyczące nadzoru, odwiedzin ,ustalenia opieki oraz opieki zastępczej rodzin zastepczych.