Flýtileiðir

Leit


Netspjall

Hér er hægt er að fá beint samband við þjónustufulltrúa

Other languages

  • Immigrants
  • Polska
  • English
Styttu þér leið

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur

Heilbrigðiseftirlit

Heilbrigðiseftirlit á Íslandi:
Íslandi er skipt í 10 heilbrigðiseftirlitssvæði og er hvert þeirra sjálfstætt stjórnvald.  Á hverju svæði er starfandi heilbrigðisnefnd og starfa heilbrigðisfulltrúar í umboði hennar.  Heilbrigðisfulltrúar hafa umsjón með starfsleyfisgerð og eftirliti með efnavörum, hollustuháttum, matvælum, umhverfisgæðum og mengandi starfsemi innan hvers heilbrigðiseftirlitssvæðis. 

Matvælastofnun og Umhverfisstofnun sjá um samræmingu heilbrigðiseftirlits á Íslandi, skv. lögum nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breytingum og lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum.

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur:
Hlutverk Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur er að fara með hollustuhátta-, matvæla- og mengunarvarnareftirlit í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur, skv. lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum, lögum nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breytingum, og reglugerðum settum samkvæmt þeim.  Heilbrigðiseftirlitið fer einnig með eftirlit með eiturefnum og hættulegum efnum, skv. lögum nr. 52/1988 um eiturefni og hættuleg efni, með síðari breytingum. 

Þá hefur Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur einnig eftirlit með hundahaldi í borginni, skv. samþykkt nr. 52/2002 um hundahald í Reykjavík. 

Heilbrigðiseftirlitið gefur út starfsleyfi fyrir allan starfsleyfisskyldan atvinnurekstur og sinnir reglubundnu eftirliti með honum auk þess að fara með málefni er varða hunda og hundahald. 

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur sinnir þjónustu og fræðslu til starfsleyfisskyldra fyrirtækja og borgarbúa er snýr að heilbrigðiseftirliti og vöktun umhverfis. 

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur heldur skrá yfir framkvæmd og niðurstöður eftirlits hjá starfsleyfisskyldum fyrirtækjum og skrá yfir þau mál og verkefni sem sinnt er.

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur skiptist í eftirfarandi deildir:

 

"Samkvæmt 6. gr. í reglugerð nr. 149/1989 um meindýraeyða og kafla 5.1 samræmdra starfsleyfisskilyrða fyrir eyðingu meindýra er kveðið á um að meindýraeyðum beri að gera skýrslu um unnin verk á eyðublöðum frá Umhverfisstofnun eða öðru viðurkenndu formi. Afrit af skýrslum skal senda heilbrigðiseftirliti í viðkomandi sveitarfélags innan mánaðar. 

Hér er skráning vegna meindýraeyðingar í Reykjavík

 
Aðrir vefir Umhverfis- og samgöngusviðs
Umhverfis- og samgöngusvið, Borgartúni 12-14.

Umhverfis- og skipulagssvið

Borgartúni 12-14
Sími 4 11 11 11
Afgreiðsla - 8:20 - 16:15
umhverfissvid@reykjavik.isVottun hf, ÍST ISO 14001BláTunna


Sorphirðudagatal


Nagladekk óþörf í Reykjavík