Flýtileiðir

Leit


Netspjall

Hér er hægt er að fá beint samband við þjónustufulltrúa

Other languages

  • Immigrants
  • Polska
  • English

29.08.2012

Granty miasta Reykjavik

Miasto Reykjavik w swoim planie finansowym zakłada przyznawanie grantów pracowniczych na rok 2015. W związku z tym ogłasza się nabór aplikacji o ww. granty, wspierające finansowo grupy społeczne, przedsiębiorstwa, osoby oraz konstruktywne inicjatywy i działania, które są zgodne z polityką i priorytetami władz miasta. Granty są przyznawane w następujących kategoriach:

  • Opieka społeczna i inicjatywy społeczne,
  • Edukacja, szkolnictwo,
  • Sport, rekreacja, zajęcia dla młodzieży,
  • Prawa człowieka,
  • Kultura.

Szczegółowe informacje związane z procesem aplikacyjnym oraz wzory wniosków znajdują się na stronie internetowej. Tam również można znaleźć regulamin dotyczące przyznawania grantów i dokładniejsze informacje na temat kryteriów w poszczególnych kategoriach.

Termin składania podań upływa 1 października. Pod uwagę będą brane jedynie wnioski dostarczone we właściwym terminie i spełniające określone wymagania Miasta Reykjavik. W ocenie wniosków będzie brane pod uwagę ich nacisk  na prawa człowieka. Granty nie są przyznawane na organizację wydarzeń, czy też projektów jednorazowych. Zazwyczaj dotacje nie są przyznawane na zakup nieruchomości lub opłatę czynszu.

Kryteria oceny projektów:

- właściwie opisany cel i realistyczna możliwości jego realizacji,

- realistyczne ramy czasowe,

- właściwie oceniony i opracowany plan działania,

- oczekiwany rezultat projektu,

- budżet oraz plan finansowania z innych źródeł, załączony do wniosku,

Proces aplikacyjny ma na celu wyłonienie wniosku, który spełnia wymogi i procedury przyznawania grantów określone przez Miasto Reykjavik.

Decyzja o przyznaniu grantów podjęta zostanie pod koniec tego roku.

Dokładniejsze informacje:…./granty

Pytania prosimy kierować na e-mail: styrkir@eykjavik.is