Flýtileiðir

Leit


Netspjall

Hér er hægt er að fá beint samband við þjónustufulltrúa

Other languages

  • Immigrants
  • Polska
  • English
Styttu þér leið


Ábendingar um misferli (innriendurskodun@reykjavik.is)

Ef þú hefur orðið var/vör við hugsanlegt misferli sem snýr að starfsemi Reykjavíkurborgar getur þú nýtt þér ábendingargluggann hér að neðan til að senda inn ábendingu til Innri endurskoðunar.

Æskilegt er að fylgja ábendingu sinni eftir og skilja eftir tölvupóstfang og/eða símanúmer. Farið er yfir allar ábendingar og metið hvort og til hvaða frekari viðbragða þurfi að grípa.

*Nafn:

 

*Tölvupóstfang og/eða símanúmer:


Ábendingar:

Viðhengi 1:
Viðhengi 2:

Málsmeðferð:
Við hvetjum þig til að upplýsa um ef þú hefur tekið eftir hugsanlegu misferli í störfum Reykjavíkurborgar. Þar með aðstoðar þú við að upplýsa um brot sem framin eru í leynd og valdið geta almenningi og borgarkerfinu miklu tjóni. Þannig stuðlum við að lögmætri starfsemi borgarinnar og trausti almennings á stjórnun og meðferð borgarinnar á skattfé borgaranna.

Hlutverk Innri endurskoðunar er að fylgjast með því að starfsemi hjá Reykjavíkurborg sé í samræmi við lög, reglugerðir og samþykktir sem um hana gilda, og skoða sérstaklega tilvik sem grunur leikur á um að um misferli sé að ræða. Með hugsanlegu misferli er t.d. átt við brot á lögum eða reglum, eða þegar reynt er að hylma yfir slík brot. Þá er einnig átt við hagsmunaárekstra sem valdið hafa viðskiptavinum tjóni og aðra óeðlilega viðskiptahætti eða óeðlileg fyrirmæli.

Það skal tekið fram að ábending til Innri endurskoðunar verður að byggja á rökstuddum grun um hugsanlegt misferli, en slíkur grunur þarf þó ekki að vera yfir allan vafa hafinn.

Allar ábendingar sem berast Innri endurskoðun eru metnar sérstaklega og skoðað hvort tilefni er til nánari athugunar. Þrátt fyrir að ábending leiði til slíkrar athugunar, telst sá sem ábendinguna veitti ekki sjálfkrafa aðili máls og getur Innri endurskoðun ekki veitt viðkomandi upplýsingar um stöðu rannsóknar eða þróun mála.

Hver getur haft samband?
Hver sem orðið hefur var við hugsanlegt misferli í störfum Reykjavíkurborgar getur haft samband. Farið verður yfir allar ábendingar og ef tilefni þykir verður hvert mál fyrir sig skoðað af Innri endurskoðun. Einnig er hægt að hringja í innri endurskoðanda eða staðgengil hans í síma 411–4601, koma í heimsókn í Tjarnargötu 12 eða senda tölvupóst á innriendurskodun@reykjavik.is.

Má koma með nafnlausar ábendingar?
Fólk er hvatt til þess að koma fram undir réttu nafni. Einnig óskar Innri endurskoðun eftir upplýsingum svo það geti haft samband við viðkomandi að nýju, ef nauðsyn krefur. Innri endurskoðun leggur áherslu á trúnað við þá sem koma fram með ábendingar. Innri endurskoðun getur þó ekki ábyrgst nafnleynd, ef lög mæla fyrir um annað. Þess skal getið að starfsmenn Innri endurskoðunar eru bundnir ríkri trúnaðarskyldu um allt það sem þeir komast að í störfum sínum.

Hvað gerist eftir að ábendingu hefur verið komið til Innri endurskoðunar?
Hjá Innri endurskoðun er skilgreindur ferill um meðferð ábendinga og mögulegra misferlismála, hér má nálgast ferilinn. Fyllsta trúnaði er heitið í allri málsmeðferð. Ef tilefni þykir verður hvert mál fyrir sig skoðað. Í framhaldi verður farvegur málsins ákveðinn; innanhúss (tiltal eða úttekt IE) eða vísað til lögreglu í samvinnu við borgarlögmann. Ef innri endurskoðandi metur svo getur hann vísað málum til rannsóknarnefndar um úttekt á stjórnsýslu og stjórnkerfi borgarinnar.

Hvaða upplýsingar eru nauðsynlegar?
Öll áþreifanleg sönnunargögn eru vitaskuld eftirsóknarverð. Slíkt er þó ekki nauðsynlegt, en aðili verður þó að hafa rökstuddan grun um hugsanlegt misferli. Innri endurskoðun hvetur fólk ekki til þess að reyna að afla nánari sönnunargagna á eigin vegum.